Bộ máy tổ chức

Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Thương mại và Công nghệ Hải Long bao gồm bộ máy lãnh đạo và lực lượng cán bộ công nhân viên, cán bộ kỹ thuật với có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý, điều hành công tác thiết kế; thi công, giám sát hệ thống phóng cháy chữa cháy.

Hệ thống vận hành của công ty được tổ chức theo cấu trúc hàng dọc, kết hợp với việc trao đổi thông tin liên tục giữa các phòng ban, đem đến sự thông suốt thông tin, sự chính xác và hiệu quả tối đa trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh. Mô hình tổ chức của công ty được phân chia rõ ràng, thể hiện qua sơ đồ nhân sự như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *